Bevezetés

Kedves Olvasónk!

Bibliaismereti sorozatunk második részét tartja kezében. Szeretnénk továbbhaladni Jézus Krisztus megismerésében. Az a reménységünk, hogy minél jobban megismeri valaki Jézust, annál nagyobb bizalom ébred benne az Ő személye iránt, s annál inkább rábízza életét arra, amit Ő mond számunkra a Szentírásban.

A második rész ismét két fejezetet tartalmaz:

  • Az egyikben a Jézus által véghezvitt csodákkal foglalkozunk, főleg azonban azzal, hogy mit mondott Ő saját magáról.
  • A másik fejezet témája az ember alapproblémája és az erre kínált jézusi megoldás.

Mint ahogyan az előző részben, itt is talál kérdéseket. Továbbra is érdekelnek bennünket az Ön gondolatai a kérdéseken túlmenően is.

A fejezetek utáni ismeretterjesztő részekkel olyan kérdésekben szeretnénk segítséget nyújtani, amelyek sokaknak okoznak problémát.

A fejezet végén ismét megtalálja az összefoglaló kérdéseket.

Urunk áldja meg életét és további Bibliaolvasását!

Szeretettel az EMO munkatársai

Segédeszközök a Biblia jobb megértéséhez

Nyilvánvalóan a Szentírás legjobb értelmezője maga a Szentírás (egyik rész magyarázza a másikat). A jobb megértésben sokaknak nyújtott segítséget például az, hogy különböző fordításokban is elolvasta az adott szakaszt. Itt néhány olyan magyar nyelvű fordítást sorolunk fel, ami jelenleg is kapható:

A puszta létnél többet (Az Újtestamentum, Csia Lajos ford.), Univerzális Bibliaiskola, 1978.

Biblia* (Magyar Bibliatanács Ószövetségi és Újszövetségi Bibliafordító szakbizottságának fordítása), Magyar Bibliatársulat megbízásából a Magyarországi Református Egyház Kálvin János könyvkiadója, 1990.

Szent Biblia* (Károli Gáspár ford., revideált), Magyar Bibliatanács, 1991.

Újszövetségi Szentírás (P.Békés Gellért – P.Dalos Patrik ford.), Szent Gellért Egyházi Kiadó – Szent Gellért Hittudományi fõiskola – Szent Jeromos Bibliatársulat, 1990.

* Ezekből a fordításokból az Újszövetség a Zsoltárok könyvével külön is kapható.

Jézus Krisztus mondta:
„Bizony, bizony mondom nektek: aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van…”
Jn 5,24