Valami kell!

Ott bujkál ez a lelkünk mélyén: valami kell, ami több, mint a hétköznapok egyhangúsága, több, mint munka-evés-alvás-munka-gondok-küzdelmek-örömök-munka-hétfő-vasárnap-munka-pihenés-munka…

Próbáljuk megfogalmazni, hogy mi hiányzik, aztán ha elérjük, kis idő múlva újra ránk tör: „valami kell”. Vagy a céljainkkal, a vágyainkkal van a baj?
Vágyunk egészségre, biztonságra, harmonikus kapcsolatokra, de ha mindezek meg is vannak, újra felbukkan a „valami kell” életérzése. Ráadásul előbb-utóbb mindannyian fájdalmasan szembesülünk az elmúlás, a halál kérdésével is. Valami kell, ami túlmutat ezen!

A Biblia örömhíre, hogy Isten képes betölteni ezt a belső sóvárgást! SŐT! Örök életet ad azoknak, akik keresik Őt, figyelnek az Ő szavára és követik azt. Jézus Krisztus élete és tanítása és kereszthalála erre hív mindannyiunkat.

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítsen az útkeresőknek, a bizonytalanoknak, azoknak, akik szeretnének valami mást, valami többet annál, mint amit a körülöttünk lévő világ kínál. Azoknak, akiknek kérdéseik vannak az életről, értékekről, jóról és rosszról, akik maradandót keresnek.

A honlapon szereplő gondolatébresztő írások célja, hogy megismertessék a világ Megváltóját, Jézus Krisztust, Akinél mindez megtalálható. Azért indítottuk el, hogy az evangélium minél több emberhez eljusson és segítsen mindazoknak, akik érdeklődnek a Biblia tanítása iránt.

Szentlélek és öröm

Pünkösd alkalmából Cseri Kálmán, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség korábbi lelkipásztorának 1999. májusi prédikációját olvashatják a következőkben. Lekció: ApCsel 13,44-52. Alapige: „A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel.”ApCsel 13,52....

A világ legjobb hírének a bűnbocsánat örömhíre számít

Interjú Botos Csaba vendég igehirdetővel A világ legjobb hírének a bűnbocsánat örömhírét tartom. Nem kell világgá szaladnom, mert elkövettem valami rosszat. Isten teljes egészében megbocsájtott. Jézus Krisztus teljesen magára vette a bűnömet. Ez az üzenet teljesen...

Ima az esőért

Életem egy pontján úgy éreztem, nálam nagyobb ateista nem is létezik. Párom akkortájt kezdett el egy keresztény gyülekezetbe járni, amire azt mondtam: "A te dolgod, de engem hagyjál ki belőle.” Ő azonban időről-időre előállt furcsa beszédekkel. Egy ízben, a nyár...

Halálhívő vagy élethívő?

A mai emberek többsége halálhívő, mert azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó. Ez a vélekedése minden materialista, vagy ateista embernek. Aki azt gondolja, hogy ez az egy életünk van, ez a földi, biológiai élet, és a halál a teljes megsemmisülése a személynek. Azt...

A hannoveri „megnyílt sír”

Keresztyén üzenetek illusztrációjaként jól ismert a 18. századi főbíró fiatalon elhunyt lányának sírhelye, és annak híres felirata: „Ezt a sírt nem szabad felnyitni”. A többmázsás gránittömb felirata mögötti emberi igényt egyetlen pici nyírfa magjának lassú, de biztos...

Húsvéti képeslap – 2023

Elkészült az Evangéliumot Minden Otthonba 2023 -es húsvéti képeslapja, amelyben egy rövid igei üzenet is található. A kiadványt önkéntesek és a gyülekezetek országszerte eljuttatják a családokhoz. Kérjük, osszák meg ismerőseikkel,  barátaikkal is! A képeslap PDF...

Miért ne?

Oldalsó kertszomszédunkkal jó kapcsolatban állunk. Ezért az sem okozott problémát közöttünk, amikor néhány hónapra megszüntettük a telkeinket elválasztó, rossz állapotú kerítést, amíg végül sikerült azt újjal pótolni. Sőt, ez az udvarainkat egybenyitó időszak még...

Hogyan kell olvasnunk a Bibliát?

A valamikori rabszolgakereskedő és későbbi prédikátor John Newton (1725-1807) még ma is ismert a híressé vált „Amazing Grace” című énekéről. Istennek arról a felfoghatatlan kegyelméről énekel, mely egy olyan bűnösnek, mint ő is, utánament és megmentette. 1775 körül...

A határ a csillagos ég

„Valóban kicsi a telkem. De nézz fel: látod, milyen magas!?” – mutatott a csillagos égre egy álmait dédelgető, friss ingatlantulajdonos. Ha négyzetméter helyett köbméterben vásárolhatnánk beépíthető földdarabot, annak a vételára szó szerint az égbe szökne.A légtér...

„Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!”

Isten teremtett világa körülvesz bennünket, bármerre is járunk Sokszor meg se fordul a fejünkben, hogy egy átlagosnak vélt madárfaj vagy legyen az bármilyen állat, milyen természetfeletti képességekkel bírhat. Természetfelettinek, hétköznapi értelemben véve...
Szentlélek és öröm

Szentlélek és öröm

Pünkösd alkalmából Cseri Kálmán, a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség korábbi...

Napi ige
Az én Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki őket az én Atyám kezéből. Én és az Atya egy vagyunk.

János evangéliuma 10, 29-30

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.

Pál levele a rómaiakhoz 8, 38-39

„Ti kinek tartotok engem?”

Online Bibliatanulmányozó sorozat

Érdekel a Biblia, de nem tudod, hol kezdd el az olvasását? Esetleg már régebb óta ismered a Szentírást, de szeretnél jobban elmélyedni a tanulmányozásában? Regisztrálj online Bibliatanulmányozó sorozatunkra, és segítünk eligazodni a Bibliában, közelebb hozva minden olvasóhoz annak üzenetét!

Kapcsolat

Fenntartó: Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány
E-mail: iroda@emoalapitvany.hu
Levél: 1445 Budapest, Pf. 356
Telefon / Fax: (1) 314-1302
Facebook: https://www.facebook.com/emoalap/
Instagram: https://www.instagram.com/emo_everyhome_hu/
Adószám: 18002320-1-42
Bankszámlaszám: 11991102-02117573

Ha a cikkekben felvetett, vagy egyéb lelki kérdésekkel, Bibliával, Istennel, Jézussal, hittel kapcsolatban kérdései, gondolatai vannak, bátran ossza meg velünk! Kérdéseire próbálunk válaszolni, gondolatait szívesen olvassuk.

4 + 1 =