Mi a bűn

Mi a bűn

Sok ember a „bűn” vagy a „vétkezni” szavak alatt azt érti, amikor valaki örömét leli olyasmiben, amely valójában tilos. Sokak szerint a „tiltott gyümölcs mindig édesebb”, azonban még az is rögtön elveszíti vonzerejét, ha „feloldják” a tilalmat....
Új alapokon új ház

Új alapokon új ház

Liebe József életét talán ez a kép példázza leg­job­ban. Ad­dig is moz­gal­mas életében Is­ten va­la­mi újat kez­dett, s er­re, mint egy új alap­ra egy tel­je­sen új értékrend, újfajta kap­cso­la­tok, új élet­mód, új “ház” épült.                                      ...