Dobbal nem lehet verebet fogni

Dobbal nem lehet verebet fogni

„Közhírré tétetik!” – kiáltotta a kisbíró régen a település főterén, és közlendőjét dobpergéssel keretezte. Ami igazán fontos, az hadd harsogjon! Hadd tudja mindenki, mi az, ami tilos, vagy mi kötelező ezután. A dobra vert hírek az emberi elmét célozták, ahová az...