A mai emberek többsége halálhívő, mert azt hiszi, hogy a halálé az utolsó szó. Ez a vélekedése minden materialista, vagy ateista embernek. Aki azt gondolja, hogy ez az egy életünk van, ez a földi, biológiai élet, és a halál a teljes megsemmisülése a személynek. Azt tanítják, azonos vagy az agyaddal, és ha az agyad megsemmisül, neked is örökre véged van. Itt érdemes meghallgatni egy modern Nobel-díjas agykutatót, Sir J. Eccles-t. Írja, hogy ő is materialista volt, de az agykutatás során rájött, hogy az ember személyiség és nem azonos az agyával. A benned lakó lélek úgy használja az agyat, mint ahogy a számítógépet használjuk. „Az egyedülálló individualitás belső magjában való bizonyosság nem enged meg más megoldást, mint az isteni teremtést. Bevallom, hogy egyetlen más magyarázat sem tartható…

E következtetésnek felbecsülhetetlen teológiai jelentősége van. Határozottan alátámasztja hitünket az emberi lélekben, és annak az isteni teremtésben való eredetének. Ez nemcsak a transzcendens Isten megvallását jelenti – a mindenség Teremtője az az Isten, akiben Einstein hitt, hanem az immanensen ható Isten megvallását is, akinek ittlétünket köszönhetjük.” (Kai-Uwe Kolrep: Teremtés vagy evolúció, 136.old) János apostol ezt az immanensen ható Istent Krisztusban, a testté lett Igében látja, aki által az Atya a világot teremtette: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amitkezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet Igéjéről. Mert megjelent az Élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla és hirdetjük nektek is az örök Életet, amely az Atyánál volt és megjelent nekünk.” (1Jn 1,1–2)

Vajon megérdemli ez az élet, amit mi sokszor nagy betűs életnek nevezünk, az Élet nevet, aminek a végállomása, sőt akár így is fogalmazhatok, hogy a célja a halál?

Semmiképpen, mert az a görög szó, mit az Ige használ: Dzóé, az elmúlhatatlan életet jelenti. Vajonmi a valóság? Csodálkozom azon, hogy az európai emberek milyen készségesen és feltétel nélkül fogadnak el keleti vallási vélekedéseket, mindenekelőtt a reinkarnációt, amelynek eredeti értelmét és célját elfelejtették Európába exportálni. A hindu reinkarnáció először is büntetés, egészen pontosan vezeklés ebben az életben elkövetett bűnökért. Egy léleknek addig kell újra és újra megszületnie, amíg meg nem fizet minden bűnéért. Látjátok itt valami elképesztő különbség van, ami kibékíthetetlen ellentétet jelent. Hiszen az ember nem képes fizetni. (Zsolt 49.)


Nem válthatja meg önmagát. A másik különbség, amit elhallgatnak, hogy nem csupán emberi testben születhetik meg valaki a hinduk szerint, hanem valamiféle állat testében is. Isten egészen mást ígért! Azt, hogy te fogsz feltámadni mennyei testben, de addig is, ahogy az Úr elmondja a gazdag és Lázár történetében a lélek nem semmisül meg, hanem eleve odakerül, ahova való. Vajon szakértő-e egy keleti pogány pap, vagy mágus, vagy Sámán, de még akár egy keresztyén pap, vagy teológus is?
Nem, ebben a tekintetben mindnyájan kontárok vagyunk! Egy a ti Mesteretek a Krisztus, mert nem ment fel a mennybe senki, csak az Emberfia, aki a mennyből szállt alá.


„Én vagyok a világ világossága”- jelenti ki az Úr. Igen, nekünk, embereknek egyetlen hiteles vallási üzenetünk az evangélium, Krisztus Jézus maga az Evangélium, a Feltámadás és az Élet! Mi a halál oka?
Természetesen a Bűn, a nagy betűs bűn, ami nem más, mint hogy az ember elfordult Istenétől és odafordult egy bukott angyalfejedelem felé, aki számunkra az örök halál angyalává lett. Az
emberek döntő többsége ma is őt szolgálja, tudva vagy tudatlanul. Jézus pedig maga az Élet. „Akié a Fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten Fia az Élet sincs meg abban.” Ezt jelenti, hogy önmagunknak nincs örök élete, ezt kapjuk, hiszen a halál okát kellett eltávolítania Istennek az útból,ezért lett emberré, hogy bemutassa értünk engesztelő áldozatát. A Paradicsomban is ott volt az Élet ája, nyilvánvaló, hogy az embert Isten elve öröklétre teremtette, de ez nem önmagunkból fakadt,ezért a mennyei paradicsomban is ott lesz az élet fája, és az élet vízének forrása az Isten és a Bárány rónjából ered. Tehát az élet, az elmúlhatatlan élet egyedül az Örökkévaló lehetősége, nélküle nincs, nem is lehet feltámadás és élet.

Részlet Ittzés István a Budapest- Pasaréti Református Egyházközségben elhangzott igehirdetéséből.

Forrás: Antenna – Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány folyóirata alapján (2022/2. szám)

Kérdésed merült föl valamivel kapcsolatban? Elmondanád a véleményed? Írj nekünk, válaszolunk! Üzenetedet senki nem fogja látni, csak mi!

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.