Keresztyén üzenetek illusztrációjaként jól ismert a 18. századi főbíró fiatalon elhunyt lányának sírhelye, és annak híres felirata: „Ezt a sírt nem szabad felnyitni”. A többmázsás gránittömb felirata mögötti emberi igényt egyetlen pici nyírfa magjának lassú, de biztos növekedése írta át, amikor a mag táptalajt találva, évek alatt szép lassan szétfeszítette a valóban súlyos, rendíthetetlennek tartott gránittömböket.

Jézus egy különleges gondolattal zárja a gazdag és Lázár példázatát. A példázatban a pokolban gyötrődő gazdag a még élő testvéreihez küldené Lázárt, akinek bizonyságtétele a túlvilágról talán megtérésre juttatja az istentelen gazdag földi rokonait. Jézus a példázatbeli kérést így zárja: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.” (Lukács 16,31)

Hit nélkül lehetetlen Jézus feltámadásának a tényét egy 21. századi embernek befogadnia. A Szentírás több helyen beszél arról, hogy a Lélek megelevenítő ereje nélkül „lepel marad mindazok szívén”, akik hit nélkül akarnak isteni titkok birtokosai lenni. Jézus inkább az Írások ismeretét ajánlja, egyfajta sorrendiséget is felmutatva a példázatban. A Biblia üzenetének ismerete és befogadása elegendő lehetne, ezek nélkül azonban minden csoda csak a meddő próbálkozás lehetősége marad. Jézus azt állítja, hogy a csoda nem szül hitet az emberben. A Szentírás üzenete, Isten igéje azonban drága mag. Amennyiben termékeny talajra talál a szívben, vagyis befogadjuk, táplálkozunk vele, alárendeljünk magunkat előtte, és engedjük, hogy gyümölcstermővé formálja életünket, velünk is ugyanaz történik, mint Hannover híres sírjával.
Egyetlen pici üzenet, egyetlen kicsi igemag képes a legkeményebb, legistentelenebb szívet is átformálni, és szívünk élettelen, hitetlen közegét termővé változtatni.
Ha hitetlenkedsz Jézus feltámadása felett, lehet, hogy először meg kellene ismerned a Biblia üzenetét: ez nemcsak önmagadról fog teljes képet adni, hanem párhuzamosan az Úr Istent is megismered belőle. Jézus Krisztus harmadnapi feltámadása csoda, pontosan akkora csoda, mint amikor a szívedben, személyiségedben „feltámad”, és elkezdi életét; először kicsiben, de aztán megállíthatatlanul egyre nagyobban.
A halálra ítélt emberben megjelenhet az Élet. Az örökkévaló, az elmúlhatatlan.

– Friderikusz Nándor református lelkipásztor –

Kép: https://de.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B6ffnetes_Grab#/media/Datei:Carl_G._Frietsch_Ge%C3%B6ffnetes_Grab_auf_dem_Gartenfriedhof_Hannover_Bildseite.jpg

Kérdésed merült föl valamivel kapcsolatban? Elmondanád a véleményed? Írj nekünk, válaszolunk! Üzenetedet senki nem fogja látni, csak mi!

    Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.