Az igenember című vígjáték főszereplője egy megkeseredett férfi, aki válása után magányosan éli mindennapjait, és rendre visszautasítja barátai próbálkozásait a felvidítására. Egy előadás hatására egy nap megfogadja, hogy változtat negatív hozzáállásán és onnantól kezdve mindenre igent mond. A férfi élete 180 fokos fordulatot vesz és idővel rádöbben, mennyi örömtől és élménytől fosztotta meg magát korábban azzal, hogy mindenre nemet mondott.

Scot McKinght, amerikai teológus, az Újszövetség könyveinek elismert kutatója 2014-es “Fellowship of Differents” (szó szerint: különbözőek közössége, magyar kiadása nincs a könyvnek) című művében úgy fogalmaz: Isten is “igent” mondott minden emberre, amikor elküldte Fiát, hogy megváltsa őket bűneikből. “Engednünk kell Isten szeretetét olyan mélyre hatolnunk a szívünkben, hogy mi is úgy tekinthessünk minden emberre, mint akiket Jézus hív a megváltásra” – írja, majd emlékeztet: A Bibliában a zsidóknak meg kellett érteniük, hogy Isten igent mondott a pogányokra – görögökre, rómaiakra – is. A pogányoknak pedig el kellett fogadniuk, hogy Isten igent mondott a zsidó népre is”.

Az emberi logika alapján gyakran azt gondoljuk: rajta már semmi sem segít, a szívét átjárja a gonoszság”, vagy: “ő annyira más, mint mi, soha nem fogja megérteni a Biblia üzenetét”, esetleg származása, külseje miatt ítélünk el másokat, és meggyőződésünk, hogy jogunk van ehhez. A Bibliában leírt történetek ugyanakkor újra és újra bebizonyították, hogy Jézus nem tesz különbséget szegény és gazdag, férfi és nő, vallásos és nem vallásos, erkölcsös és erkölcstelen életű ember között. Nélküle mindenki elveszett, de Ő mindenkihez kész volt, és kész ma is lehajolni. Ennek ellenére sokszor kényelmetlen beismerni, hogy ahogyan az Ő szeretete valóban mindenkire kiterjed, úgy kellene nekünk is “igent” mondani másokra is, akik esetleg kívül esnek a saját társadalmi vagy társasági közegünkön. Nyilván nem a bűneikre, hanem a személyükre!

Ez természetesen igaz fordítva is: nincs olyan emberi mélység, ahonnan Isten ne tudna kihúzni és nincs olyan ember, akit Jézus elutasítana, ha hozzá kiált. Talán egy olyan országban nőttél fel, ahol nem a keresztyén vallás a meghatározó, mégis érdekel a Biblia tanítása? Esetleg a családodban soha nem beszélgettetek arról, mi célból születünk a földre és mi van a halál után? Isten nem azt nézi, ki vagy és honnan származol, hiszen az Ő szeretete nem tesz különbséget ember és ember között. Ő mindenkire igent mondott, amikor elküldte Jézust a földre, hogy megváltson bennünket kereszthalálával. Ne utasítsd el szeretetét és mondj igent te is Krisztusra!