Az Újszövetségben gyakran olvassuk az „egyház” és „gyülekezet” szavakat. Mit jelentenek pontosan? Az eredeti görög szöveg „ekklesia” szava összejövetelt jelent. Az összejöveteleket általában valaki felhívására rendezik. Tehát a gyülekezet szó szerint egy olyan közösség, amelynek tagjait Isten személyesen hívta el, hogy hagyják maguk mögött a világ múlandó értékeinek keresését és kezdjenek új életet az Ő útmutatása szerint. Az 1 Péter 2-9-ben ezt olvassuk: “Isten az örök sötétségből a világosságra hívott bennünket”.

Isten a mindennapokban is hív bennünket és bátorít, hogy találkozzunk más keresztyénekkel, imádkozzunk közösen, éljünk az Úrvacsora lehetőségével és tanulmányozzuk a Bibliát. Az egyház ugyanakkor nem csupán egy intézményt jelent, hanem a hívők közösségét is, amelyet a templom falain kívül és belül is erősíteni kell, hiszen a szeretet ott van a szívünkben, bárhová megyünk.

Jézus annyira szerette az embereket, hogy feláldozta önmagát értük. Fontos számára a gyülekezet és az Őt követők közössége, ahogyan a vőlegénynek is

fontos a menyasszonya. Törődik velük és gondjukat viseli örökké. Aki megérti ennek a jelentőségét, arra törekszik, hogy másoknak is továbbadja az örömhírt, hogy Jézus minden embert szeret. Így válik az egyház fénnyé a sötétségben.

(Axel Schneider, lebenistmehr.de)